VDAB wordt de arbeidsmarktregisseur

Door Axel Ronse op 25 mei 2020, over deze onderwerpen: Werk
VDAB wordt de arbeidsmarktregisseur

Het Vlaams parlement keurde vandaag het kaderdecreet goed dat de basis legt voor de nieuwe rol voor de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. ‘Dit is een historisch moment. Vandaag hebben we het startschot gegeven voor de VDAB als activerings-, loopbaan- en dataregisseur’, geeft N-VA arbeidsmarktspecialist en Vlaams volksvertegenwoordiger, Axel Ronse aan. ‘Nu moeten we ervoor zorgen dat de ambities uit het nieuwe decreet ook effectief worden waargemaakt. Nu duidelijk is dat door de coronamaatregelen de werkloosheid de komende maanden zal toenemen, is er meer dan ooit nood aan een slagkrachtige en efficiënte VDAB’.

VDAB als arbeidsregisseur

De Vlaamse regering heeft de ambitie om 120.000 extra Vlamingen aan het werk te zetten. Dat is de weg naar een werkgelegenheidsgraad van 80%. Deze ambitie vergt een ‘andere’ VDAB die zich richt op de ruime arbeidsmarkt van werkzoekenden, werknemers en werkgevers en daarbij ook nieuwe doelgroepen, zoals de inactieven, aanspreekt.

De VDAB werd in 1989 opgericht naar aanleiding van de regionalisering van de bevoegdheden van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. De afgelopen decennia werd de opdracht verder uitgebreid. Het nieuwe decreet geeft een nieuwe boost aan de missie van de VDAB en creëert de mogelijkheid om zich waar te maken als arbeidsregisseur: 

  • Activeringsregisseur: in kaart brengen van het arbeidspotentieel, het matchen van de werkzoekenden en de vacatures en het detecteren van de drempels voor de toegang tot de arbeidsmarkt.
  • Loopbaanregisseur: ondersteunen van de loopbaan van de werknemers.
  • Dataregisseur: verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van alle relevante en betrouwbare data over de arbeidsmarkt.

De VDAB concentreert zowel op de bemiddeling van de werkzoekenden, maar ook op de loopbaan van de werknemers en het stimuleren van de mensen die geen betaalde arbeid verrichten. Daarnaast vormen ook de werkgevers een belangrijke doelgroep en wordt de dienstverlening sterk uitgebreid. De aanpak focust op competenties, het activeren van talenten en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij een VDAB die zich richt op de kerntaken, worden de partnerschappen verder versterkt. Als regisseur houdt de VDAB de touwtjes in handen en doet het meer dan ooit een beroep op de expertise van externe partners om maatgerichte trajecten op te zetten.

Uitdagingen

Tijdens de hoorzittingen in de commissie economie gaf de gedelegeerd bestuurder van de VDAB, Wim Adriaens, aan dat hij een drastische toename van het aantal werklozen verwacht. Volgens de prognoses berekende men een dat er de komende maanden 60.000 extra werklozen zullen bijkomen. Deze cijfers zijn echter afhankelijk van een aantal ongekende factoren zoals de noodzaak aan extra maatregelen bij een 2de opstoot van het virus en het herstel van de economie. ‘Alleen een performante VDAB kan deze opdracht tot een goed einde brengen’, benadrukt Ronse.  

Er blijft nog heel wat werk aan de winkel om de nieuwe rol effectief waar te maken. Dat betekent een enorme uitdaging voor de interne werking. De medewerkers zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. ‘Vanaf vandaag werken zij voor een andere organisatie en hebben zij dus een andere job. Er zal fors moeten geïnvesteerd worden in people management. Het management en bestuur van de VDAB moet voldoende tijd krijgen om dat geleidelijk uit te rollen’, aldus Ronse.

Tevens moet de VDAB sterk inzetten op het verzamelen van de juiste data. Daarvoor moeten nog taal van samenwerkingsakkoorden worden gesloten. De afgelopen weken stelden we vast dat de VDAB de tijdelijk werklozen niet kan bereiken, omdat de gegevens van de RVA niet kunnen worden doorgegeven. Dat is hallucinant. Daardoor gaat kostbare tijd verloren om de tijdelijk werklozen te stimuleren om de competenties aan te scherpen en zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Tevens is data noodzakelijk om ook de inactieven te bereiken.

Nieuwe naam als sluitstuk

VDAB is een sterk merk, maar met het nieuwe decreet wordt de huidige naam van de VDAB stilaan achterhaald. Als kers op de taart van deze historische hervorming stellen we voor om na te denken over een nieuwe wervende naam die beter aansluit bij de nieuwe rol als werkzaamheids-, loopbaan- en dataregisseur. ‘Dit benadrukt dat de omwenteling ingrijpend is’, aldus Ronse.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is