Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de kansen van artificiële intelligentie en de voorwaarden voor de implementatie ervan in Vlaanderen

van Stijn De Roo, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne en Rita Moors
1175 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Philippe Muyters
1204 (2021-2022) nr. 2

Voorstel van resolutie over het bezorgen aan het Overlegcomité van het verslag van de hoorzitting over het Covid Safe Ticket (CST) van 23 februari 2022 in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Axel Ronse, Bert Maertens en Katrien Schryvers
1168 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de evaluatie van de tijdelijke werkloosheid

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
2723 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het bereiken van de werkenden door VDAB

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
2722 (2021-2022)

Actuele vraag over het activeren van de inactieven op de arbeidsmarkt

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
499 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena
1204 (2021-2022) nr. 3

Verslag over het ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena
1204 (2021-2022) nr. 3

Actuele vraag over het hoge aantal inactieven in België

van Ilse Malfroot aan minister Hilde Crevits
493 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2