Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de versterking van de rentabiliteit en de werkbaarheid in de dienstenchequesector

van Caroline Gennez, Axel Ronse, Tom Ongena, Robrecht Bothuyne en Imade Annouri
414 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de coronacrisis

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
352 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de vernieuwde VDAB en de gepersonaliseerde website

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
3117 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het contacteren van tijdelijk werklozen

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
3293 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
3120 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het aanbod van VDAB voor tijdelijk werklozen

van Imade Annouri aan minister Hilde Crevits
3315 (2019-2020)

Verslag van de hoorzittingen over het relancebeleid inzake Werk en Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena, Maurits Vande Reyde, Caroline Gennez, Imade Annouri en Kurt Vanryckeghem
396 (2019-2020) nr. 1

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2019 en over het corona-addendum 2019

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Imade Annouri en Tom Ongena
41 (2019-2020) nr. 8
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2