Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen sedert 25 mei 2014

  • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
  • Lid van de Commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
  • Lid van de Commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
  • Vast Lid van Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
  • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
    www.eurometropolis.eu

Lokaal

  • Voorzitter van N-VA KortrijK

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van kleine en middelgrote windturbines

van Andries Gryffroy, Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Bart Nevens, Lieve Maes en Sofie Joosen
1636 (2017-2018) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen

van Axel Ronse, Bart Somers, Koen Van den Heuvel, Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1572 (2017-2018) nr. 2

Motie houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1545 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over recente initiatieven om buitenlands talent aan te trekken

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
2200 (2017-2018)

Vraag om uitleg over vooroordelen bij werkgevers ten opzichte van sollicitanten die worden doorgestuurd door VDAB

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
2258 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het actieplan digitale versnelling van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)

van Axel Ronse aan minister Geert Bourgeois
2368 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Paul Cordy
1632 (2017-2018) nr. 3

Vraag om uitleg over de toeleiding van werkzoekenden naar een job als zelfstandige

van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters
2354 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het actieplan digitale versnelling van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)

van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters
2372 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2