Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de activering van mensen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

van Axel Ronse, Allessia Claes, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1068 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft

van Axel Ronse, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
805 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de kansen voor de werkgelegenheidsconferentie met de Federale Regering en sociale partners om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Loes Vandromme en Philippe Muyters
898 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de verminderde kansen van oudere jobkandidaten

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
1292 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de werkbaarheidscheque

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
1400 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de wildgroei aan coaches en de Vlaamse opleidingsincentives

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
1187 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisselingen over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie na de nieuwe maatregelen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Kurt Vanryckeghem
1101 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de gedachtewisselingen over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie na de nieuwe maatregelen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Kurt Vanryckeghem
1101 (2021-2022) nr. 1

Vraag om uitleg over de minimumlonen voor sporters van buiten de Europese Unie

van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits
1098 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2