Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de evolutie naar een proefdiervrije toekomst in Vlaanderen

van Gwenny De Vroe, Sofie Joosen, Tinne Rombouts, Allessia Claes, Bart Dochy en Axel Ronse
1344 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de sectorconvenants en de intersectorale convenants in het kader van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Loes Vandromme en Allessia Claes
1532 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 5 en 6 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
1447 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de oproep van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen voor een betere samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in het licht van de werkzaamheidsgraad

van Axel Ronse aan minister Jan Jambon
1426 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het anoniem solliciteren

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
1248 (2022-2023)

Actuele vraag over de fiscale vrijstelling van de jobbonus plus

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
287 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het organiseren van sollicitaties met anonieme cv's

van Tom Ongena aan minister Jo Brouns
1255 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het opleiden van verpleegkundigen uit India

van Maaike De Vreese aan minister Jo Brouns
1292 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het antidiscriminatiebeleid op de arbeidsmarkt en het anonimiseren van cv's

van Ilse Malfroot aan minister Jo Brouns
1252 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2