Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de coronacrisis

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
352 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de uitbreiding van de loopbaancheques voor niet-actieven

van Philippe Muyters, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Axel Ronse, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
234 (2019-2020) nr. 1

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet
209 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
2816 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de lagere jobkansen van oudere werkzoekenden

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
2812 (2019-2020)

Actuele vraag over het opleiden van de tijdelijk werklozen door de VDAB

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
654 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de opleidingsbehoeften van kortgeschoolden en 55-plussers

van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits
2867 (2019-2020)

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2019 en over het corona-addendum 2019

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Imade Annouri en Tom Ongena
41 (2019-2020) nr. 8

Verslag van de hoorzittingen over het relancebeleid inzake Werk en Economie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena, Maurits Vande Reyde, Caroline Gennez, Imade Annouri en Kurt Vanryckeghem
396 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2