Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en het werk betreft

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Allessia Claes, Loes Vandromme, Maaike De Vreese en Maurits Vande Reyde
1367 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Andries Gryffroy, Kurt Vanryckeghem en Rita Moors
1338 (2021-2022) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors, Axel Ronse, Annick De Ridder en Allessia Claes
887 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
8 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de re-integratietrajecten voor langdurig zieken

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
44 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de aanpak door VDAB van moeilijk te activeren groepen

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
46 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, wat de omschrijving van het begrip 'buurtwerken of -diensten' betreft

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Tom Ongena
1365 (2021-2022) nr. 2

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen van de begroting 2023

van de Vlaamse Regering
31 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het nieuwe werkgelegenheidsakkoord 'Iedereen nodig, iedereen mee' van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Maaike De Vreese
1426 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2