Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Axel Ronse, An Christiaens en Lorin Parys
1912 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de stimulering van telewerken in het Vlaamse bedrijfsleven

van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde
1950 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Axel Ronse, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
1915 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over agressie van sollicitanten ten aanzien van personeel van VDAB

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
709 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de arbeidsmarktpositie van kortgeschoolden in Vlaanderen

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
777 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de drempels om het werk bij ziekte te hervatten

van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits
685 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over de beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Maaike De Vreese en Caroline Gennez
128 (2019-2020) nr. 4

Actuele vraag over de werkloosheid bij allochtonen

van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits
252 (2019-2020)

Actuele vraag over de hoge werkloosheidscijfers onder allochtonen

van Ilse Malfroot aan minister Hilde Crevits
234 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2