Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen sedert 25 mei 2014

  • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
  • Lid van de Commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
  • Lid van de Commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
  • Vast Lid van Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
  • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
    www.eurometropolis.eu

Lokaal

  • Voorzitter van N-VA KortrijK

Recent ingediende documenten

Motie houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs

van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1546 (2017-2018) nr. 1

Motie houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1545 (2017-2018) nr. 1

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van au pairs

van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1544 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de impact van de nieuwe cumulatieregeling in de werkloosheidsuitkering op het Vlaamse systeem van werkplekleren

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
1906 (2017-2018)

Schriftelijke vraag OCMW-cliënten - Tijdelijke werkervaring (TWE)

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
388 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Betaald educatief verlof - Erkenning van opleidingen

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
400 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de problemen betreffende de cumulatie van opleiding en uitkering

van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
1965 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de hinderpremie en de overgangsregeling

van An Christiaens aan minister Philippe Muyters
1823 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de beschikbaarheid van werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
1820 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2