Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen sedert 25 mei 2014

  • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
  • Lid van de Commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
  • Lid van de Commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
  • Vast Lid van Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
  • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
    www.eurometropolis.eu

Lokaal

  • Voorzitter van N-VA KortrijK

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een nieuwe afvalrace voor Vlaanderen

van Bart Nevens, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Axel Ronse, Jos Lantmeeters en Grete Remen
1464 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Marino Keulen, Jos Lantmeeters, An Christiaens en Wilfried Vandaele
1384 (2017-2018) nr. 1

Amendement op de in eerste lezing aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 8

Recente vragen

Vraag om uitleg over levenslang leren en de stand van zaken van de hervorming van de opleidingsincentives

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
1462 (2017-2018)

Vraag om uitleg over werkgevers die geen sollicitatiefeedback geven

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
1437 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de omgevingsadministratie als kenniscentrum

van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege
1433 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

van de Vlaamse Regering
1478 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Jan Durnez en Koen Daniëls
1478 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over de Bouwmeester Scan en de bezorgdheden van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

van Lydia Peeters aan minister Geert Bourgeois
1484 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2