Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2014 - 2019

 • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
 • Lid van de commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
 • Lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
 • Vast lid van commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
 • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
  www.eurometropolis.eu

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen periode 2019 - 2024

 • Vast lid van de commissie Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

 • Lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

 • Lid van de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lokaal

 • Schepen van cultuur in Stad Kortrijk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding

van Loes Vandromme, Allessia Claes, Tom Ongena, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne en Koen Daniëls
1781 (2022-2023) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het versterken van de enclavewerking bij de collectieve inschakeling

van Allessia Claes, Axel Ronse, Maaike De Vreese, Rita Moors, Andries Gryffroy en Philippe Muyters
1681 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot toeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne naar (beroeps)opleidingen en naar de arbeidsmarkt via de verplichte inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
1654 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de lessen uit het Vlaamse subsidieregister

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
38 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de inspanningen van VDAB om knelpuntberoepen in te vullen

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
3596 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de rentabiliteit van de dienstenchequeondernemingen

van Axel Ronse aan minister Jo Brouns
3504 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de noodkreet uit de dienstenchequesector

van Imade Annouri aan minister Jo Brouns
3448 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de rentabiliteit in de dienstenchequesector

van Thijs Verbeurgt aan minister Jo Brouns
3524 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de verhoging van de inruilwaarde voor dienstencheques

van Maurits Vande Reyde aan minister Jo Brouns
3527 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2