Nieuws

Door Axel Ronse op 21 juni 2018, over deze onderwerpen: Ondernemen, Lokale overheid, Europees beleid, Omgevingsvergunning

Het Europees Hof van Justitie besliste in een arrest dat stedenbouwkundige verordeningen moeten voorafgegaan worden door de opmaak van een milieueffectenrapportage (plan-MER). In zo’n verordening kan een overheid bijvoorbeeld bijkomende voorschriften vastleggen qua bouwvolumes, parkeernormen of …

Door Axel Ronse op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening

Een recent arrest van het Hof van Justitie dreigt "vergaande gevolgen" te hebben op het vlak van ruimtelijke ordening en vergunningen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams Parlement bevestigd in antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Axel Ronse. Die …

Door Axel Ronse op 19 juni 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening

30 tal beroepsprocedures rond bouwvergunningen liggen nog te wachten op behandeling bij @JokeSchauvliege.Sommige zijn al meer dan 15jaar oud en dateren nog van toen Dirk Van Mechele minister was. "Rechtszekerheid is basis van democratie. Die dossiers moeten zo vlug als mogelijk behandeld worden "zei …

Blikvangers

  • Ronse "Onze recepten voor de arbeidsmarkt werken"

    Dubbelinterview in Het Nieuw Vlaamse Magazine

    Nu te lezen in het Nieuw Vlaamse Magazine!