Nieuws over dit onderwerp

Decreet duaal leren goedgekeurd

Zo blij! Wie schoolmoe maar niet leermoe is zal voortaan zijn diploma halen op de werkvloer bij onze zelfstandigen. Ons decreet Duaal leren zal veel Kampioenen voortbrengen. Samen met mijn collega …

Meer sancties voor wie niet naar werk zoekt

De VDAB sanctioneerde in 2017 5.089 werklozen meer dan in 2016. Een stijging van 55 procent. “Heel goede cijfers”, oordeelt Vlaams Parlementslid Axel Ronse, die in de stijging een cultuuromslag ziet …

Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en kmo’s

Het is tijdens de kerstperiode wat onopgemerkt voorbijgegaan maar de hinderpremie wordt voortaan belastingsvrij. Ik heb daar het voorbije jaar op aangedrongen bij Johan Van Overtveldt en Peter …