Nieuws over dit onderwerp

Decreet hinderpremie werkt.

‘De automatische toekenning van de hinderpremie werkt steeds beter en beter’, concludeert  Axel Ronse (N-VA), uit het antwoord van Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Economie, Innovatie, Werk, …

Deur dicht voor welvaartstoerisme

Het Vlaams Parlement keurde een resolutie goed waarin het de federale minister van Werk vraagt om de door Europa geopende deuren voor welvaartstoerisme weer dicht te gooien. Op initiatief van Axel …

"Noem SWT vooral géén brugpensioen" Toch gaat slechts 2,4% terug aan de slag

Wie met SWT - het vroegere brugpensioen - gaat, keert zelden terug naar de arbeidsmarkt. "Slechts 2,4 procent van de ingestroomde SWT'ers gaat terug aan de slag." "Noem SWT alsjeblieft géén …