Nieuws over dit onderwerp

Gestuurd door de VDAB? Minder kans op een job…

Werklozen die via de VDAB op sollicitatie gestuurd worden, hebben de perceptie tegen. Wetenschappelijk onderzoek van de UGent toont immers aan dat werkgevers sneller iemand aanwerven die spontaan …

Vlaams geld inzetten voor pijnpunten Vlaamse ondernemingen

"Open VLD pleitte er in deze krant voor om alle Vlaamse subsidies af te schaffen en de vrijgekomen middelen in te zetten voor doelgroepenkorting op de arbeidsmarkt. Dat lijken ingrijpende en …

De omslag van subsidiejobs naar activering werkt

Het vroegere PWA-systeem (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) wordt omgevormd tot wijk-werken. Op die manier maakt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters een einde aan het verstoppen van …