Axel Ronse: “Aanwervingspremie langdurig werklozen is flop. Schaf ze af en focus op opleiding”

Door Axel Ronse op 3 maart 2022, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Axel Ronse

Vlaams Parlementslid Axel Ronse pleit ervoor om de aanwervingspremie voor langdurig werklozen af te schaffen. “De premie is een flop. Vorig jaar werden slechts 808 van de 3.031 aanvragen toegekend. Amper 9,5 procent van het beschikbare budget werd ook effectief uitgegeven. Werkgevers hebben geen geld nodig, maar wel goede werknemers.” Axel Ronse stelt voor om het vrijgekomen budget te investeren in het opleiden, begeleiden en activeren van 70.000 langdurig werklozen.

De krapte op de arbeidsmarkt is ongezien. Het aantal vacatures bij de VDAB stijgt zienderogen. Het aantal werkzoekenden daalt ook (vorig jaar met 15 procent), maar opmerkelijk is dat het aandeel langdurig werklozen nauwelijks is gedaald. Het gaat over meer dan 70.000 mensen die al twee jaar of langer werkloos zijn. “We moeten daar dus extra inspanningen voor leveren”, zegt Axel Ronse. 

Beperkt aantal aanvragen

Met de aanwervingspremie voor langdurig werklozen geeft Vlaanderen een financiële stimulans aan een werkgever die een langdurig werkzoekende aanwerft. Ronse stelt vast dat het aantal aanvragen en toekenningen beperkt blijft. In 2021 werden 808 aanwervingspremies toegekend. In het coronajaar 2020 waren dat er 527 en in 2019 nog 844.

Dalend aantal toekenningen

Een andere opvallende vaststelling is de dalende tendens tussen het aantal aanvragen en het aantal effectief toegekende premies.. In 2021 werden er slechts 26,6 procent effectief goedgekeurd. In 2017 was dat nog 41 procent. De meest voorkomende grond voor een weigering is het feit dat de betrokkene nog geen twee jaar of langer is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB.

Onderbenutting van budget

Door de beperkte interesse is er bovendien een enorme structurele onderbenutting op het voorziene budget. In 2021 was 18,8 miljoen euro voorzien, daarvan werd er amper 1,8 miljoen euro uitgegeven. 

Zwakke plek

In het Vlaams regeerakkoord staat dat de aanwervingspremie zal worden geëvalueerd en bijgestuurd. De premie zal meegenomen worden bij de hervorming van het doelgroepenbeleid. “Het activeren van de langdurig werklozen is een zwakke plek van het Vlaams arbeidsmarktbeleid. De ervaring leert ons dat de aanwervingspremie haar doel voorbijschiet. In een knelpunteconomie zijn werkgevers op zoek naar competente werknemers. Laten we de middelen daarom inzetten op extra opleiding en een intensieve begeleiding op maat van de langdurig werklozen”, besluit Axel Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is