Vorig jaar amper 3 SWT’ers doorgestuurd naar controledienst VDAB

Door Axel Ronse op 8 juni 2022, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Axel Ronse

De Vlaamse arbeidsmarkt kent een ongeziene krapte. De N-VA betreurt het daarom dat VDAB heel wat kansen laat liggen om SWT’ers (het vroegere brugpensioen) te activeren. “De krapte is enorm en is een rem op de economische groei. Daarom is het belangrijk dat iedereen die kan werken ook effectief aan de slag is”, aldus arbeidsmarktexpert Axel Ronse. “Daarbij richten we ons vooral op de niet-beroepsactieven. Gelukkig blijft de instroom in 2021 beperkt, maar toch stellen we vast dat VDAB kansen laat liggen om de SWT’ers te activeren. Wie niet meewerkt wordt bovendien amper gesanctioneerd.” Ronse blijft ook pleiten voor het versneld uitdoven van het SWT-systeem.

Tandje bijsteken

Volgens de nieuwe aanpak van VDAB worden de SWT’ers net als andere werkzoekenden behandeld. Dat blijkt niet uit de cijfers. In 2021 kreeg een SWT’er gemiddeld 0,87 sollicitatieopdrachten en gemiddeld 0,56 persoonlijke begeleidingen. Amper 12 van de 6.722 werkzoekende SWT’ers (of 0,16 procent) volgde een opleiding. “Uit deze cijfers stellen we vast dat VDAB een tandje moet bijsteken om SWT’ers te activeren. De aangepaste beschikbaarheid maakt het voor VDAB echter moeilijk. Het merendeel heeft nog steeds een vrijstelling en zijn dus niet werkzoekend”, verduidelijkt Ronse.

Niet uit te leggen

De N-VA blijft het belangrijk vinden dat de VDAB degelijk kan controleren en sanctioneren om zo mensen intensiever te activeren. In 2021 werden amper 3 SWT’ers (of 0,04%) doorgestuurd naar de controledienst van VDAB. Dat is veel minder dan de werkzoekenden in dezelfde leeftijdscategorie zonder een SWT-statuut. Daarvan werden vorig jaar 588 (of 2,45%) doorgestuurd. “Dat amper 3 mensen met een SWT-statuut werden doorgestuurd naar de controledienst van VDAB valt gewoon niet uit te leggen. Bovendien ontbreken de gegevens over de effectieve sanctionering. SWT’ers die niet ingaan op het aanbod van VDAB worden amper gesanctioneerd”, besluit Ronse.

Correcte communicatie

Tot slot vindt Ronse het belangrijk dat VDAB en de sociale partners op een correcte manier communiceren zodat mensen die instromen in een SWT-statuut duidelijk worden gewezen op hun rechten en plichten. Daarom worden infomomenten georganiseerd om de verwachtingen over de beschikbaarheid en de activering te verduidelijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is