“ Nederlands model inspirerend om tijdelijke werkloosheid aan te passen”

Door Axel Ronse op 14 januari 2021, over deze onderwerpen: Economie, Werk
Nederlands model inspirerend om tijdelijke werkloosheid aan te passen”

“De Nederlandse aanpak voor tijdelijke werkloosheid blijkt veel effectiever om werknemers opleiding te laten volgen. Vandaar moeten we het systeem grondig hervormen zodat de combinatie van tijdelijke werkloosheid en blijven doorwerken in het bedrijf mogelijk is” dat concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) op basis van een hoorzitting over de tijdelijk werklozen in de commissie Werk in het Vlaams parlement.

Als de hoorzitting ons één iets leert is het dat de overheid vandaag mensen betaalt om thuis te zitten. Sommige ondernemers zoals de mensen uit de eventsector boeken maar liefst gemiddeld 90% omzetverlies. Zij vragen de overheid hun mensen niet te betalen om thuis te zitten maar om hen in dienst te kunnen houden en via onder meer opleiding etc. te versterken. Die inspiratie halen ze uit Nederland. Daar slaagt men er via NOW in om meer werknemers te bereiken via opleiding. Na deze boeiende en historische hoorzitting vandaag wil ik meer dan ooit dat we op Vlaams niveau aan de federale overheid vragen om het systeem van tijdelijke werkloosheid aan te passen. Voor een aantal sectoren moet de combinatie van tijdelijke werkloosheid en het blijven doorwerken in het betrokken bedrijf mogelijk gemaakt worden. Daartegenover mogen gerust voorwaarden staan zoals het investeren in opleidingen en versterken van mensen.”, besluit Axel Ronse 

Veel tijdelijk werklozen brengen de tijd thuis door en hopen om snel opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Axel Ronse pleitte er daarom steeds voor dat deze tijd zinvol zou ingevuld worden met een opleidingstraject of een werkervaring op een andere werkvloer zodat talent niet zou ‘verwelken’.

VDAB contacteert daarom sinds augustus de tijdelijk werklozen voor een opleidingsaanbod, de minister maakte daarvoor extra budgetten vrij en er zijn initiatieven om tijdelijk werklozen in te zetten in sectoren die handen te kort komen.

Ronse: “Ondanks alle lovenswaardige en uitzonderlijke inspanningen moeten we betere resultaten halen. Tot begin december 2020 schreven ongeveer 21.000 tijdelijk werklozen zich in bij de VDAB voor een opleiding. Rekening houdend met de 221.000 tijdelijk werklozen in november 2020 in Vlaanderen is dat nog geen 10 procent.”

Axel Ronse schrijft dit toe aan een constructiefout in het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel richt zich te eenzijdig op het overbruggen van een crisis of een uitzonderlijk ingrijpende situatie. Het wordt niet gezien als iets structureels om te ‘activeren’ in functie van opleiding of werkervaring. Om het instrument van de tijdelijke werkloosheid grondig te onderzoeken en de constructiefouten in het instrument weg te werken, organiseerde de Vlaamse commissie Werk op vraag van Axel Ronse een hoorzitting met arbeidsmarktexperten, vertegenwoordigers uit de eventsector en werkgeversorganisaties uit Nederland en Vlaanderen.

Het Nederlandse NOW, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, model vormde daarbij het uitgangspunt om ons systeem te hertekenen. Daar blijven de werknemers aan de slag en ontvangt de werkgever een tijdelijke loonsubsidie van maximaal 90 procent van de loonsom. Daartegenover moet de werkgever inzetten op loopbaanontwikkeling, opleiding of begeleiding van de werknemer.

Tijdens de hoorzitting werden interessante elementen aangereikt om de tijdelijk werklozen actiever en dynamischer in te zetten. De belangrijkste elementen om verder uit te werken zijn:

  • Het voorzien van de mogelijkheid om de tijdelijk werkloze te laten doorwerken in de onderneming. Daartegenover staat een inspanningsverbintenis voor opleiding, vorming en werkervaring. Werknemers moeten in het vizier van de werkgever blijven en de werkgevers spelen een belangrijke rol bij het uittekenen van een opleidingsplan op niveau van het bedrijf;
  • Tijdelijk werklozen moeten zich automatisch inschrijven bij de VDAB. De VDAB speelt een belangrijke rol voor het activerend traject op maat van de tijdelijke werknemer en de ondernemer waar hij of zij is tewerkgesteld;
  • Opleiding moet een structureel onderdeel worden van de tijdelijke werkloosheid. Na 2 maanden zou er systematisch een competentieproef moeten gebeuren met het oog op competentieversterking en een mogelijke interne of externe jobrotation. Die check vormt meteen ook de basis voor een aangepast opleidingsplan of voor een werkaanbod op maat eventueel in een andere sector;

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is