Steeds meer langdurig zieken volgen een traject naar werk

Door Axel Ronse op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Verandering

Steeds meer langdurig zieken volgen bij de VDAB vrijwillig een traject naar werk. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar ging het om ruim 3000 personen. In vergelijking met 2014 is dat meer dan een verdubbeling. “Uit de cijfers blijkt dat langdurig zieken wel degelijk opnieuw aan het werk willen”, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse. “Het Vlaamse en federale beleid dat hen daartoe stimuleert, blijkt een schot in de roos. Daarbij is het belangrijk dat wij ook werkgevers voldoende responsabiliseren en ondersteunen bij de inspanningen die zij leveren voor de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt.”

Sinds oktober 2012 gelden nieuwe afspraken voor de samenwerking tussen de VDAB, de GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen), het RIZIV en de ziekenfondsen over de begeleiding van langdurig zieken naar werk. Dat afsprakenkader focust op het activeren van als arbeidsongeschikt erkende personen die al een akkoord hebben van hun geneesheer om opnieuw werk te zoeken. Via de VDAB worden zij dan begeleid bij een individueel traject op maat. “Dat kan een basistraject zijn, waarbij de VDAB hulp bij het solliciteren en andere tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanbiedt”, legt Ronse uit. “Sommige personen hebben echter meer begeleiding nodig. Voor hen wordt dat basistraject aangevuld met een opleidingstraject, met het doel nieuwe competenties te verwerven.” Eén op de drie werkzoekenden die een basistraject beëindigden, stroomde door naar werk. Bij de werkzoekenden die een opleidingstraject beëindigden, waren dat er zelfs bijna twee op de drie (59 procent).

Nieuwe aanpak loont

“In 2012 werden 759 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk. In 2014 was hun aantal reeds gestegen tot 1723. En tijdens de eerste negen maanden van dit jaar volgden maar liefst 3035 arbeidsongeschikten een traject naar werk. De versterkte samenwerking en communicatie tussen de VDAB, GTB, de ziekenfondsen en het RIZIV werpt dus duidelijk zijn vruchten af”, besluit Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is