Sociale partners roepen Vlaamse regering op tot meer samenwerking met andere regeringen

Door Axel Ronse op 3 februari 2023, over deze onderwerpen: Werk

Brussel 02/02 12:34 (BELGA)
Vakbonden en werkgevers roepen de Vlaamse regering op tot meer samenwerking met het federale niveau en de andere gemeenschappen en gewesten in ons land. N-VA noemt de oproep van de sociale partners "cynisch".

Dat staat in een oproep van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), een overlegorgaan van vakbonden en werkgevers die de Vlaamse regering en het parlement adviseren over het sociaal-economisch beleid.

Volgens vakbonden en werkgevers hebben burgers en ondernemingen net alle belang bij een betere samenwerking tussen het Vlaamse en federaal niveau en tussen de gewesten en gemeenschappen onderling.

Een betere samenwerking, zo klinkt het in een oproep van de Vlaamse sociale partners, is belangrijk voor "een effectief en samenhangend beleid, een kwaliteitsvolle publieke dienstverlening en het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid".

Een betere samenwerking moet daarom op de agenda komen van het Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie Institutionele Hervormingen, zo klinkt het. De bestaande samenwerkingsvormen moeten grondig geëvalueerd worden, aldus nog de SERV, die pleit voor een "cultuur van samenwerking". 

Vlaams N-VA-parlementslid Axel Ronse vindt de oproep cynisch en wijst erop dat het net de federale regering is die voorstellen vanuit de Vlaamse regering en het parlement over bijvoorbeeld de arbeidsmarktbeleid negeert. Het gaat er onder meer om de VDAB het recht te geven iemand te kunnen scanctioneren die onvoldoende inspanningen levert om werk te zoeken. "De sociale partners zouden zich beter aansluiten bij de talloze alarmbellen die vanuit Vlaanderen worden geluid en de dringende nood aan hervormingen op onze arbeidsmarkt", aldus Ronse.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is