Ronse vraagt Schauvliege door te werken #bouwshift

Door Axel Ronse op 1 februari 2019
Ronse vraagt Schauvliege door te werken "bouwshift
De kans is klein dat de Vlaamse regering de betonstop nog voor de verkiezingen helemaal geregeld krijgt. De concrete invulling loopt vertraging op.

Brussel 'Het klopt dat we er formeel nog niet zijn en ik hoop dat het in de komende maanden nog allemaal in de plooi valt.' Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bevestigt dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in tijdnood komt. Dit plan - gemeenzaam de betonstop genoemd - moet de ruimtelijke ordening in Vlaanderen op een nieuwe leest schoeien en vermijden dat steeds meer open ruimte in beslag wordt genomen of dat mensen op afgelegen plaatsen gaan wonen.

Het plan bestaat uit twee ­delen: een overkoepelende strategische visie en de zogenaamde 'beleidskaders' met de concrete invulling. Wat de strategische visie betreft, is er een politiek akkoord over een witboek. Er moeten evenwel nog drie formele stappen volgen alvorens de visie klaar is, bevestigen de Vlaamse Parlementsleden Ingrid Pira (Groen) en Axel Ronse (N-VA).

De beleidskaders zijn helemaal nog niet klaar. Net die zijn essen­tieel om werk te kunnen maken van een efficiënt beleid. Ze moeten bijvoorbeeld vermijden dat de steden en gemeenten met elkaar in concurrentie gaan door zelf nog snel woonuitbreidingsgebied aan te snijden en het schrappen van die gebieden aan andere gemeenten over te laten. Dat is essentieel om van de betonstop een succes te maken.

Solidariteit

'Je zult het nooit kunnen ­maken dat de ene stad of gemeente de planbaten wil houden, dat er verdicht mag worden, dat er hoger mag worden gebouwd, terwijl de andere stad de bouwrijpe gebieden en de bouwbestemmings­gebieden ziet verdwijnen', zegt ­minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die aanstuurt op een solidariteitsmechanisme en de bal doorkopt naar de gemeenten. 'We gaan vragen dat steden en gemeenten binnen bepaalde gebieden met elkaar daarover akkoorden sluiten. Komen ze er niet uit, dan moet de provincie of de Vlaamse overheid de knoop doorhakken.'

De decreten die nodig zijn om het nieuwe beleid te voeren, zouden wel nog tijdig in het Vlaams Parlement goedgekeurd raken. Het Instrumentendecreet, het Bos­decreet, de bestemmings­neutraliteit van windmolen­parken en het decreet Woonuitbreidings­gebied hebben vertraging opgelopen bij de Raad van State, maar zouden tijdig terug zijn om er nog in deze regeerperiode over te kunnen stemmen.

Mentale shift

Zonder visie en de vertaling daarvan in concreet beleid dreigen het werktuigen te zijn waarvan nog onduidelijk is waarvoor ze moeten dienen. Minister Schauvliege ontkent dat. Volgens haar hebben de steden en gemeenten de 'mentale shift' naar een ander ruimtegebruik gemaakt en beweegt er al heel wat op het terrein. De beleidskaders zijn voor haar de volgende stap. Maar of ze klaar raken, is hoogst onzeker.

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) reageert ontgoocheld, zeker omdat een betere ruimtelijke ordening zowat de beste maatregel is die mogelijk is in de strijd tegen de klimaat­opwarming. Volgens haar draait minister Schauvliege de volgorde om. 'Je moet eerst weten waar je je huis zet, vooraleer je ergens een keuken bouwt. Wat Schauvliege nu aan het doen is, komt daar eigenlijk wel op neer.'

Vlaams Parlementslid Axel Ronse(N-VA) wijst erop dat er al veel werk geleverd is, maar verwacht nu ook van Schauvliege dat ze het ook afrondt. 'Desnoods moet al iets worden klaargelegd voor de volgende regering.'

In het verleden stond vooral Open VLD op de rem bij de uitwerking van de betonstop. De specialiste ruimtelijke ordening bij de Vlaamse liberalen, Lydia Peeters, is recent lid geworden van de Vlaamse regering. Een van haar bevoegdheden als opvolgster van voormalig minister Bart Tommelein is uitgerekend klimaat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is