N-VA vraagt strengere sancties vanuit VDAB

Door Axel Ronse op 19 september 2023
Axel Ronse - Het Gestolde Land

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat in het eerste semester van 2023 19.122 dossiers werden doorgestuurd naar de controledienst van de dienst. Dat resulteerde in bijna 15.000 waarschuwingen en sancties. Ter vergelijking: in het volledige jaar 2022 kregen 23.900 werklozen een waarschuwing of een sanctie. Het aantal waarschuwingen en sancties zit dus in de lift. Vlaams Parlementslid Axel Ronse vraagt strengere sancties vanuit de VDAB.

Iemand die is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en onvoldoende inspanningen levert om werk te vinden, kan een sanctie krijgen van de controledienst van de VDAB. “Die controle en sanctionering is het sluitstuk van het activeringsbeleid in Vlaanderen. Het is de stok achter de deur. Maar de sancties moeten wat ons betreft strenger. De huidige sancties hebben duidelijk te weinig effect”, aldus Axel Ronse.

Federale keurslijf

De meest voorkomende reden voor sanctionering is het niet ingaan op een aangetekende afspraak. Ronse: “De VDAB moet echter meer zeggenschap krijgen over wie actief op zoek moet gaan naar een job en welke werkaanbiedingen niet geweigerd mogen worden. Vandaag moet de VDAB nog te veel werken in het opgelegde federale keurslijf.”  

Werkloosheidsuitkering

Daarnaast hamert de N-VA opnieuw op het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. “De VDAB heeft procedures aangescherpt, dat is duidelijk zichtbaar in de cijfers. De sancties verstrengen kan enkel met medewerking van de federale regering, maar PS-minister Dermagne beschermt Waalse werklozen en weigert om daar één komma aan te wijzigen”, stelt Ronse.

Confederale omslag

“Zolang de werkloosheidsuitkering niet beperkt is in de tijd, moet een stap verder worden gezet voor strengere sancties. Vlaanderen is daarvoor vragende partij, maar de federale Vivaldi-partijen houden de boot af. Ik vraag dan ook dat Minister Jo Brouns (cd&v) blijft aandringen bij de federale regering om de regelgeving te verstrengen. Opnieuw een zoveelste argument voor een confederale omslag”, besluit Axel Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is