Meer sancties VDAB in 2022

Door Axel Ronse op 13 februari 2023, over deze onderwerpen: Werk
Meer sancties VDAB in 2022

In 2022 werden 23.900 sancties en waarschuwingen toegekend aan werklozen. 1.575 personen daarvan werden definitief geschorst van de werkloosheidsuitkering. Dat zijn opmerkelijk hogere cijfers dan het jaar voordien, met 9.699 sancties en 1.370 definitieve uitsluitingen. “Afgelopen jaren hebben we vanuit het parlement zwaar ingezet op een doelmatig controle- en sanctioneringsbeleid door VDAB. Dit toont aan dat VDAB op de goede weg is.”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). “Toch worden vandaag nog te veel kansen gemist door de beperkte beslissingsruimte van VDAB”.

In 2022 werden 31.018 dossiers doorgestuurd naar de controledienst van VDAB. Dat is het hoogste aantal sinds de overdracht van de controle- en sanctioneringsbevoegdheid naar de gewesten in 2016. Daarvan hebben 23.900 werklozen een sanctie of een waarschuwing ontvangen. 8.093 werden tijdelijk en 1.575 definitief geschort van de werkloosheidsuitkering. Drie op vier van de dossiers werden doorgestuurd naar de Controledienst omdat de betrokkene niet kwam opdagen op de afspraak.

Werklozen die keer op keer onvoldoende of geen inspanningen leveren om een job te zoeken, moeten een sanctie krijgen. VDAB beschikt over een cascade van sanctioneringsmogelijkheden waarvan de uitsluiting van de werkloosheidsvergoeding de ultieme stap is. Daarvoor wordt gewerkt met verwittigingen om de werkzoekende alsnog op het goede spoor te krijgen.

 N-VA heeft van bij het begin van de legislatuur steeds aangedrongen op een efficiënte en effectieve aanpak van deze werklozen. Het afgelopen jaar heeft VDAB de procedures aangepast en de afspraken verduidelijkt. De stijgende cijfers in 2022 tonen aan dat deze inspanningen lonen.

Desondanks roeit VDAB met de riemen die het heeft. De complexe federale wetgeving beperkt de slagkracht van de VDAB om werkzoekenden nog meer aan te porren en te sanctioneren. Door deze weeffouten rijdt VDAB met de rem op. Dringend tijd dus voor een confederale omslag voor een slagkrachtige controle- en sanctioneringbeleid. Alleen zo kan VDAB zelf bepalen wie actief op zoek moet gaan naar werk en welke werkaanbiedingen men niet mag weigeren. Tevens moet VDAB zelf kunnen beslissen over welke sancties worden toegekend rekening houdend met de inbreuk.”, besluit Axel Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is