Meer inactieven aan de slag

Door Axel Ronse op 28 april 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Ziekte
Werkgever en werknemer sluiten akkoord

Steeds meer inactieven vinden hun weg naar de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Inactieven zijn bijvoorbeeld mensen met een leefloon of langdurig zieken. De hoge Vlaamse werkzaamheidsgraad en het recordaantal openstaande vacatures nopen de Vlaamse overheid om naast de werkzoekenden ook de inactieven met gerichte trajecten te prikkelen om aan het werk te gaan. Vlaams parlementslid Axel Ronse reageert tevreden: “We doen het goed in Vlaanderen. Zo goed, dat we steeds meer moeten kijken naar de groepen van zogenaamde inactieven om vacatures in te vullen.” De goede voorlopige resultaten sterken Axel Ronse in de overtuiging dat “Vlaanderen op deze weg moet verder gaan.”

Mensen met een leefloon

Wie zich aanmeldt bij het OCMW voor een leefloon kan sinds 1 januari 2017 een traject naar werk volgen in het kader van tijdelijke werkervaring. Het OCMW schat het profiel in van de werkzoekenden en bekijkt samen met hen welke werkleerplek of actie geschikt is als volgende stap in hun traject. “Op die manier verkleinen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt met als uiteindelijk doel de doorstroom naar het normaal economisch circuit. Het systeem is nu meer dan één jaar in werking en het levert opmerkelijke goede resultaten op”, zegt Axel Ronse.

Langdurig zieken

Er worden ook steeds meer langdurig zieken geactiveerd naar een job. In vergelijking met 2012 zijn er bijna vijf keer zoveel trajecten. “De versterkte samenwerking en communicatie tussen de VDAB, GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en – bepaling van personen met een arbeidshandicap), de ziekenfondsen en het RIZIV werpen hun vruchten af. Het is een goede evolutie dat steeds meer arbeidsongeschikten personen zich aanmelden bij de VDAB om een traject te volgen. Het is pas als men zich bekend maakt, dat de VDAB ook hen echt kan helpen om terug een job te vinden”, besluit Axel Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is