Langdurig zieken niet afschrijven voor de arbeidsmarkt

Door Axel Ronse op 20 mei 2021, over deze onderwerpen: Werk

Afgelopen week werd in de commissie economie van het Vlaams parlement een hoorzitting georganiseerd met academici en specialisten over de aanpak van langdurig zieken. De basis daarvan is de conceptnota die de N-VA heeft ingediend.

Vandaag zijn er in Vlaanderen 240.000 langdurig zieken die al langer dan één jaar thuiszitten. Dat aantal nam de afgelopen jaren alsmaar toe. ‘Wij willen deze mensen niet aan hun lot overlaten en afschrijven voor de arbeidsmarkt. Daarom heeft onze fractie een conceptnota ingediend om de aanpak te verbeteren en concrete activerende proefprojecten op maat op te zetten’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en arbeidsmarktspecialist, Axel Ronse (N-VA). ‘Deze hoorzittingen moeten leiden tot concrete aanbevelingen om de activering van langdurig zieken te verbeteren.’

Eenvoudiger, sneller en flexibeler

Er is nog heel wat potentieel voor de re-integratie van langdurig zieken naar de arbeidsmarkt. Met de conceptnota onderzoeken we hoe de aanpak van de langdurig zieken kan worden versterkt door in overleg met de federale overheid en de ziekenfondsen drempels af te bouwen, sneller te handelen en meer flexibiliteit te voorzien. Daarbij stellen we voor om:

  • Uiterlijk binnen de 3de maand na de start van de arbeidsongeschiktheid een screening uit te voeren en voor de 5de maand een verplicht re-integratietraject op te starten;
  • Te focussen op wat de langdurige zieke wel kan door te werken met een geschiktheidsattest in plaats van een ziekteattest;
  • Werken te belonen door tijdens de re-integratieprocedure de mogelijkheid te voorzien om een uitkering en loon uit arbeid te combineren;
  • Beter in te zetten op preventie onder meer door voor iedere werknemer vanaf één maand ziekte een verplicht aanbod loopbaanbegeleiding te voorzien.

Proeftuinen gericht op re-integratie van arbeidsongeschikten en langdurig zieken

‘We stellen we voor om proeftuinen op te zetten met het oog op een multidisciplinaire aanpak op maat. Zo zal de adviserende arts samen met de specialisten en relevante actoren uit de verschillende disciplines (medisch, psychisch, zorg, welzijn en werk) intensief overleggen en samenwerken. De bedoeling is om lessen te leren uit deze maatgerichte en experimentele aanpak’, geeft Axel Ronse aan.

In de conceptnota zoomen we in op de doelgroep van de ‘ernstig slechthorenden’ die langdurig ziek zijn. Ernstig gehoorverlies bij volwassenen wordt immers gelinkt aan een verhoogde kans op werkloosheid, sociaal isolement en geestelijke problemen. Het Nederlandse bedrijf C-talents ondersteunt jong professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk. Via trainingsprogramma’s ontdekken en ontwikkelen de kandidaten hun talenten, en gaat ze vervolgens op zoek naar de beste match tussen kandidaat en opdrachtgever. De succesvolle aanpak in Nederland over het activeren van werkzoekenden met ernstige zintuigelijke uitdagingen op de werkvloer is inspirerend voor Vlaanderen.  

De conceptnota over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van langdurig zieken om jobkansen te verhogen op de arbeidsmarkt werd ingediend door van Axel Ronse, Philippe Muyters, Allessia Claes, Tine De Vloet, Maaike De Vreese en Andries Gryffroy

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is