De 4 concrete acties van Axel Ronse om SWT’ers aan de slag te krijgen

Door Axel Ronse op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Axel Ronse

Vlaams Parlementslid Axel Ronse stelt vier acties voor om de 21.000 SWT’ers in Vlaanderen aan het werk te krijgen. Ronse verwacht dat met name de VDAB een tandje bijsteekt. “Werkgevers zijn hopeloos op zoek naar werkkrachten en krijgen vacatures zeer moeizaam ingevuld. We kunnen het ons niet langer veroorloven om talent verloren te laten gaan of te parkeren in complexe en weinig activeerbare stelsels.”

Er zijn 21.000 SWT’ers (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) in Vlaanderen. Er zit zeer veel goede wil bij al die mensen om opnieuw aan de slag te gaan. Maar in de realiteit gaat nauwelijks iemand aan de slag. Tegelijk zitten we met een historisch tekort aan personeel. Dat zijn 21.000 gemiste kansen, vindt Axel Ronse. “Vivaldi maakt het de Vlaamse Regering zeer moeilijk om SWT’ers aan de slag te krijgen. Toch moeten we ook naar onszelf durven kijken en een ferme tand bijsteken. Daarom stelde ik vandaag in het Vlaams Parlement 4 heel concrete acties voor die Vlaanderen meteen moet uitvoeren."

VDAB doet te weinig

Uit cijfers stellen we vast dat de VDAB onvoldoende tot geen inspanningen levert om de SWT'ers  te activeren. Het feit dat Vivaldi voorziet dat SWT’ers slechts aangepast beschikbaar moeten zijn maakt het voor VDAB zeer moeilijk. SWT’ers moeten namelijk niet actief op zoek gaan naar een job. SWT’ers moeten wel passief beschikbaar zijn. Dat betekent dat als de VDAB hen opleidingen, stages of vacatures voorstelt er wel van mag worden uitgegaan dat ze meewerken. Helaas blijkt dat de VDAB dat veel te weinig doet. En als de VDAB dat doet dan volgen nauwelijks sanctioneringen indien SWT’ers niet ingaan op zo’n aanbod. Nochtans voelt Ronse bij  SWT’ers wel veel goede wil om opnieuw aan de slag te gaan. Het minieme verschil tussen inkomen via SWT en inkomen uit werk weerhoudt velen van hen om echter ook daadwerkelijk de stap te zetten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ronse stelde donderdag in de commissie Economie voor om werk te maken van een Vlaams actieplan op vier fronten, namelijk:

  1. RVA, Vakbonden maar ook werkgevers vanuit de Vlaamse Regering expliciet vragen om mensen die instromen in SWT duidelijk te wijzen op het feit dat dit geen pensioen is maar dat ze geacht worden om samen met de VDAB op zoek te gaan naar een nieuwe job. 
  2. VDAB moet zich engageren om vanaf dag 1 dat iemand als SWT’er instroomt een traject naar nieuw werk krijgt aangeboden. Daarbij moet duidelijk worden gesteld dat actief daaraan meewerken een voorwaarde is voor het behoud van de uitkering.
  3. Indien een SWT’er pertinent weigert om samen te werken in het traject naar werk dan moet VDAB durven optreden en sanctioneren. 
  4. De Vlaamse Regering moet aandringen bij de federale overheid om geen SWT'ers meer toe te staan en het systeem te laten uitdoven.

Arbeidsmarkt staat in brand

Onze arbeidsmarkt staat in brand, benadrukt Ronse. “Werkgevers zijn hopeloos op zoek naar werkkrachten en krijgen vacatures zeer moeizaam ingevuld. In deze context kunnen we het ons niet langer veroorloven om talent verloren te laten gaan of te parkeren in complexe en weinig activeerbare stelsels. Bij uitstek inzake SWT kan op korte termijn actie ondernomen worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is