Coronavirus - Ruim 23.500 tijdelijk werklozen hebben opleiding gevolgd

Door Axel Ronse op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Werk

Tussen maart en eind december 2020 hebben in totaal 23.502 tijdelijk werzkloen bij de VDAB of één van de partners een opleiding gevolgd. Volgens Vlaams parlementslid Axel Ronse, die de cijfers heeft opgevraagd, gaat dus "slechts een fractie van de tijdelijk werklozen in op een opleidingsvoorstel". "De minister neemt dan wel initiatieven, maar als we niet sleutelen aan de constructie van de tijdelijke werkloosheid dreigt dit een maat voor niets te worden", aldus Ronse.

Het overgrote deel van de 23.502 tijdelijk werklozen die tussen maart 2020 en januari 2021 een opleiding hebben gevolgd, heeft dat online gedaan. Zo zijn er 16.352 tijdelijk werklozen (64 procent) gestart met een online opleiding. Daarnaast hebben er 5.231 (21 procent) een basiscursus Nederlands voor anderstaligen gevolgd, 2.350 (of 9 procent) een erkende opleiding en 1.565 (6 procent) tijdelijk werklozen deden werkervaring op via werkplekleren. "Het aandeel tijdelijk werklozen dat een opleiding heeft gevolgd is te laag", meent Axel Ronse. Volgens het N-VA-parlemenslid botsen de Vlaamse inspanningen op "een te rigide en onaangepast federaal kader". "Momenteel gaat te veel kostbare tijd verloren en dreigt de kloof met de arbeidsmarkt alsmaar te vergroten. Vandaar blijven we aandringen om de constructiefouten uit het stelsel van de tijdelijke werkloosheid weg te werken." Het Vlaams parlementslid dringt al langer aan op de invoering van het systeem van loonsubsidies, met name in een aantal specifieke sectoren zoals de reis- en eventsector. Daarnaast pleit hij er ook voor om de VDAB vroeger te betrekken wanneer mensen tijdelijk werkloos worden. Ronse dringt er bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits ook op aan om op federaal niveau te eisen dat wie intensief tijdelijk werkloos is (3 maanden op rij, langer dan 10 dagen) verplicht te laten inschrijven bij VDAB.

"Dat laat Vlaanderen toe om kort op de bal te spelen wat betreft het aanbieden van opleidingen, stageplekken of zelfs tijdelijke werkplekken", besluit Ronse.

BRON: BELGA 23.02.2021

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is