Axel Ronse wil Nederlands systeem van coronawerkloosheid invoeren

Door Axel Ronse op 10 november 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Coronacrisis
Axel Ronse

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse pleit ervoor om werknemers, die door de corona-crisis in tijdelijke werkloosheid verzeild geraakt zijn, bijscholing en omscholing te geven. “We kunnen daarbij best de Nederlandse aanpak als voorbeeld nemen”, zo vindt Ronse. “Het bedrijf krijgt steun in de vorm van een uitkering voor zijn werknemer. Laat ons daar iets mee doen: opleidingsmogelijkheden, omscholing of bijkomende werkervaring.”

  • De cijfers

“De nieuwe lockdown door het coronavirus laat zich meteen voelen in de werkloosheidscijfers. Eind oktober waren al ruim 100.000 werknemers meer (voor minstens een dag) tijdelijk werkloos dan in september. Op basis van cijfers van de eerste week van november zal de gemiddelde duur van tijdelijke werkloosheid deze maand oplopen naar 11,6 dagen, tegenover 7,3 dagen in oktober.”

  • De maatregel

“Door de opstoot van het coronavirus hebben veel bedrijven hun productie opnieuw moeten terugschroeven. De federale regering heeft daarom een verlenging van de tijdelijke werkloosheid doorgevoerd met een vervangingsinkomen voor wie tijdelijk in de werkloosheid valt. Daardoor hoeven de werkgevers voorlopig geen personeel ontslaan.”

  • De Nederlandse aanpak

“Tegenover die uitkering moeten we een inspanning van de werkgever stellen. Hij moet zijn personeel opleidingsmogelijkheden bieden of de met ontslag bedreigde werknemer naar nieuw werk begeleiden. Die aanpak, die in Nederland sinds de tweede coronagolf  al gehanteerd wordt, zorgt voor een win-winsituatie. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) keert de Nederlandse overheid een loonsubsidie uit aan de werkgever in plaats van een uitkering aan de werknemer. De werknemer vergroot zo zijn toekomstige kansen in zowel het eigen bedrijf als  op de bredere arbeidsmarkt. Het bedrijf zelf creëert meer knowhow bij zijn eigen werknemers.”

  • Loonsubsidie

“Net als in Nederland moeten we de omvang van de subsidie laten afhangen van het omzetverlies van het bedrijf. Bij een omzetverlies van 100 procent tegenover een jaar eerder, kan de werkgever rekenen op een subsidie van 80 procent van de volledige loonmassa. Daalt het omzetverlies tot 20 procent, dan wordt de subsidie daaraan a rato aangepast.”

  • Voorwaarden

“Nederland verbindt ook voorwaarden aan die loonsubsidie. Tot en met december kunnen enkel bedrijven die een omzetverlies van minstens 20 procent hebben er aanspraak op maken. Nadien wordt die drempel verhoogd tot 30 procent. Daarnaast mogen Nederlandse bedrijven die een beroep doen op NOW geen dividend of bonus uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

  • VDAB

“De VDAB probeert momenteel met een breed programma aan opleiding de competenties van werknemers op peil te houden. Ook al zijn dat heel waardevolle initiatieven, maar de respons is beperkt. Slechts 2.324 mensen hebben zich daarvoor aangemeld bij de VDAB, terwijl er toch ongeveer 30.000 mensen minstens 10 dagen tijdelijk werkloos waren.”

  • Vlaamse beslissing

“Hoewel dit een bevoegdheid van de federale regering is, hoop ik dat het Nederlandse overbruggingssysteem in Vlaanderen uitgerold wordt. In het federale regeerakkoord staat dat een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid mogelijk is. De Vlaamse regering moet het Nederlandse model daarom zo snel mogelijk op tafel leggen. Te veel mensen in tijdelijke werkloosheid zijn nu aan het verwelken. We mogen deze win-win-oplossing niet laten liggen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is