Vlaanderen terecht zeer ambitieus inzake ruimtegebruik

Door Axel Ronse, Wilfried Vandaele op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning, Klimaat, Infografieken
Vlaanderen terecht zeer ambitieus inzake ruimtegebruik

Vlaanderen is ambitieus: vanaf 2040 wordt er geen bijkomende openbare ruimte meer ingenomen. “Die zogenoemde betonstop is een uitstekende zaak voor Vlaanderen”, zeggen Wilfried Vandaele en Axel Ronse. “Onder leiding van Vlaams minister-president Geert Bourgeois bewijst deze Vlaamse Regering hiermee andermaal dat ze denkt aan de lange termijn en de toekomstige generaties.” Beide Vlaams Parlementsleden benadrukken dat de N-VA hard aan de kar heeft getrokken voor een ambitieus akkoord over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat akkoord is een essentiële stap in het vrijwaren van de open ruimte, het tegengaan van de ruimtelijke wanorde en verrommeling, en het oplossen van onze mobiliteitsproblemen. De details ervan worden toegelicht op de tweede Vlaamse klimaattop.

“Geen enkel ander beleidsdomein heeft meer impact op klimaat dan ruimtelijke ordening”, beklemtoont N-VA-klimaatspecialist Wilfried Vandaele. “Zo’n beleidsplan is echt nodig als we ook de komende generaties open ruimte en gezonde lucht willen gunnen.”

Respect voor eigendomsrechten

Voor Axel Ronse is het belangrijk om het niet bij plannen te laten, maar nu concreet uit te werken hoe we die afname van bebouwde ruimte zullen realiseren: “We mogen ons daarbij niet laten beperken door allerlei vastgeroeste ideeën, maar moeten op een radicaal andere manier met onze ruimte leren omgaan. Met een open blik voor creatieve maatregelen, maar uiteraard ook met het nodige respect voor eigendomsrechten. Verhandelbare bouwrechten, het sneller herbenutten van leegstaande ruimte en het verstandig inplanten van nieuwe ontwikkelingen zijn in dat verband cruciaal.”

Beide parlementsleden kijken nu ook uit naar de manier waarop de Regering zal omgaan met de woonuitbreidingsgebieden met reservebouwgronden. Veel van die gebieden zijn slecht gelegen en overbodig: de bestaande volstaan voor de huidige en toekomstige behoefte. “Ook voor die woonuitbreidingsgebieden moeten we zonder taboes bekijken hoe de extra inname van ruimte kan worden afgeremd”, besluiten zij.

In Terzake gaf Vlaams minister-president Geert Bourgeois meer tekst en uitleg bij het bereikte akkoord. Bekijk dat interview op deredactie.be*
 

*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is