“We hebben al die woonuitbreidingsgebieden niet nodig”

Door Axel Ronse op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening
Vb Plan woonuitbreidingsgebieden

Elke dag verdwijnt netto 6 hectare aan open ruimte in Vlaanderen. Op Malta na zijn we nu al de dichtst bebouwde regio ter wereld. We moeten onze manier van omgaan met ruimte dus drastisch omgooien.

Het beleidsplan ruimte Vlaanderen biedt hiertoe een unieke kans. Dat zal aangeven hoe we onze openruimte beter kunnen beschermen en hoe we daartoe zullen komen. We moeten daarbij weldoordachte strategische keuzes maken, vertrekkende van slim en meervoudig ruimtegebruik.

Ons uitgangspunt is dat we in 2050 evenveel open ruimte moeten hebben als vandaag. Dat betekent dat we de inname van open ruimte versneld moeten afbouwen en zelfs omkeren.
Er zijn verscheidene manieren om dat te bereiken: inbreiding, verhandelbare bouwrechten, verticaal bouwen en het versneld hergebruiken van leegstaande infrastructuur.

Ook met betrekking tot woonuitbreidingsgebieden moeten we drastische keuzes maken. Diverse studies tonen aan dat de bestaande woongebieden volstaan voor de woonbehoeften tot op zijn minst 2030. Dus we hebben al die woonuitbreidingsgebieden niet nodig. Het blijven aansnijden van woonuitbreidingsgebieden werkt de ruimtelijke verrommeling en versnippering alleen maar in de hand. N-VA zet in op een kwalitatief woonaanbod, dat we in de eerste plaats willen realiseren via verdichting en een optimale invulling van de beschikbare woongebieden.

Ik heb al vaker gezegd dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen het belangrijkste document wordt dat in deze regeerperiode zal worden geproduceerd. De beleidskeuzes die we vandaag op het vlak van ruimtelijke ordening maken, zullen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van de toekomstige generaties. Als we die generaties nog open ruimte willen nalaten, moeten we onze manier van leven, wonen en werken dringend en drastisch aanpassen. Als we verder doen zoals we bezig zijn, zal er binnen de kortste keren alleen nog bebouwde en verharde ruimte overblijven. 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is