Vlaanderen reikt gemeenten bijkomende instrumenten aan voor kernversterkend handelsbeleid

Door Axel Ronse op 18 december 2015, over deze onderwerpen: Economie, Parlement, Parlementair werk, Politiek
Handelskern in Kortrijk Axel Ronse

Ontwerpdecreet “integraal handelsvestigingsbeleid” principieel goedgekeurd

Vandaag keurde de Vlaamse Regering op voorstel van de ministers Muyters (N-VA) en Schauvliege (CD&V) het ontwerpdecreet integraal handelsvestigingsbeleid principieel goed. Het decreet vormt de uitwerking van de Winkelnota 2.0 van de vorige legislatuur. Parlementsleden Grete Remen en Axel Ronse, respectievelijk actief in de commissie Economie en Ruimtelijke Ordening, juichen de beslissing toe: “Een eerste belangrijke stap werd gezet. Met dit decreet zet Vlaanderen haar beleid inzake kernversterking verder: steden en gemeenten kunnen meer dan voorheen een coherent en duurzaam beleid inzake kernversterking en detailhandel ontwikkelen.”

Het decreet wil liefst vier doelstellingen verzoenen:

1.       duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel creëren, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten;

2.       een toegankelijk aanbod voor consumenten waarborgen;

3.       de leefbaarheid in de steden versterken;

4.       een duurzame mobiliteit realiseren.

Na de regionalisering van de Wet op de handelsvestiging, de zogenaamde Ikea-wet, kiest Vlaanderen resoluut voor een geïntegreerd handelsbeleid en een geïntegreerde procedure. De lokale besturen zullen binnen de algemene Vlaamse visie op handelsvestigingsbeleid een eigen visie kunnen ontwikkelen en dit verankeren in een beleidsplan of ruimtelijk structuurplan. Volgens Vlaams parlementslid Grete Remen moet die planningsvisie natuurlijk samengaan met andere concrete maatregelen: “Elke gemeente moet op vele vlakken initiatieven ontwikkelen om winkelleegstand tegen te gaan, ik denk dan aan investeringen in het openbaar domein, parkeergelegenheid en bereikbaarheid.”

Geïntegreerd beleid is enkel mogelijk door geïntegreerde procedures. Daarom zal ook de socio-economische machtiging geïntegreerd worden in de procedure voor de omgevingsvergunning.  Ronse: “Die heeft enkel maar voordelen. Het leidt in eerste instantie tot een geïntegreerde benadering, maar ook tot een lastenverlaging voor de ontwikkelaars en tijdswinst voor nieuwe investeringen in Vlaanderen.”

In afwachting worden wel al enkele instrumenten ter beschikking gesteld van de gemeentebesturen. Daarbij werd maximaal gekozen voor bestaande instrumenten uit het ruimtelijke ordeningsrecht, die worden uitgebreid met het oog op een kernversterkend handelsbeleid. Lokale besturen kunnen nu winkelarme en kernwinkelgebieden aanduiden via bestaande instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. Het decreet creëert ook de mogelijkheid voor steden en gemeenten om samen met ontwikkelaars convenanten af te sluiten. Via dergelijke convenanten kunnen gemeenten en ontwikkelaars afspraken maken over aanbod- en locatiebeleid en over gezamenlijke initiatieven en de bekostiging daarvan. Tevens kunnen ontwikkelaars participeren in de visie op kernversterking.

Het dossier gaat nu voor advies naar de Raad van State waarna het debat over dit belangrijke onderwerp in het Vlaams Parlement kan gevoerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is