Uitreiking Vlaamse Scriptieprijs - speech

Door Axel Ronse op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Economie

Een paar weken geleden hoorde ik graaf Buysse een anekdote vertellen over een succesvol Brits bedrijf gespecialiseerd in houten WC brillen dat binnen een periode van 3 weken failliet ging. Reden: tijdens het hard labeur had het management nooit opgemerkt dat kunststof in opmars was. Het deed me denken aan een voorbeeld dat in deze regio goed gekend is nl. de opkomst van de kunstvezel die de vlassector hier getekend heeft. Vandaag gaat het nog veel sneller. Of het nu booking.com, über, airbnb, flyer.be of lending club is. Met de regelmaat van de klok worden nieuwe vormen ondernemerschap geïntroduceerd. Doorgaans met een enorme impact op bestaande niches. Vaak ook gepaard met een breed maatschappelijk debat over aanpassingen in wetgeving die ze vereisen. Nooit eerder moesten ondernemers en wetgeving zo wendbaar zijn. Het vraagstuk dat zich stelt is niet of deze evolutie goed of slecht is. Aan de orde is hoe we er ons op heel korte termijn aan kunnen aanpassen. Want wie daar niet in slaagt vliegt er onherroepelijk uit.

KMO zaakvoerders, politici en bestuurders van non-profit organisaties moeten meer dan ooit bij de pinken zijn. Nieuwe trends en evoluties komen en gaan. Businessprocessen die vandaag worden uitgedokterd zijn morgen al gedateerd.

Vaak ontbreekt het aan tijd om inzicht te verwerven in nieuwe trends en processen. Het is teveel een verhaal van ‘ver van ons Vlaams bed’. Terwijl het net de essentie van onze tijdsbesteding zou moeten zijn.

Net daarom is wetenschapscommunicatie meer dan ooit aan de orde. Teveel komt het voor dat wat aan onze universiteiten en hogescholen wordt ontwikkeld in de bibliotheek blijft liggen. Nochtans zijn veel van die werkstukken belangrijk voor de wendbaarheid van onze ondernemers, overheid en non-profit organisaties.

Wanneer het economisch spannend wordt moeten we ons terugplooien op onze beste natuurlijke bron, namelijk kennis en kunde.

De goudmijn aan scripties wordt nog onvoldoende ontgonnen. Daarom is deze Vlaamse scriptieprijs zo belangrijk. Ze brengt ondernemers, overheidsmanagers, en politici dichter bij wat studenten jaarlijks realiseren en omgekeerd.

Ik besluit met een citaat van Henry Ford:

If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is