Tussenkomst inzake economie en innovatie tijdens het begrotingsdebat

Door Axel Ronse op 16 december 2014, over deze onderwerpen: Economie

In zijn tussenkomst tijdens het begrotingsdebat wees Axel Ronse minister van economie Philippe Muyters erop dat met de regelmaat van de klok nieuwe vormen ondernemerschap worden geïntroduceerd. Doorgaans met een enorme impact op bestaande niches. Vaak ook gepaard gaand met een breed maatschappelijk debat over aanpassingen in wetgeving die ze vereisen. Denken we maar aan het debat over de invloed van Über op de taximarkt. Nooit eerder moesten ondernemers en wetgeving zo wendbaar zijn.

De uitdagingen op vlak van economie waren, gelet op een gestagneerde economische groei nog nooit zo groot. Bovendien werken ondernemers in een omgeving die constant wijzigt. Derhalve dient maximaal te worden geïnvesteerd in de wendbaarheid en transformatie van starters en bestaande bedrijven. Door hen op een laagdrempelige manier met kennis in contact te brengen, door hen te stimuleren om samen te werken, maar ook door erop te waken dat ze op heel korte termijn de nodige ruimte vinden om zich te vestigen of uit te breiden.

De investeringen mogen bovendien niet beperkt blijven tot succesverhalen, er moet ook oog zijn voor ondernemers in moeilijkheden. Signalen dat een bedrijf in moeilijkheden verkeert moeten sneller gedetecteerd worden en waar mogelijk moet de overheid daadwerkelijke expertise inzetten om een definitieve stopzetting van het bedrijf te vermijden.

Woody Allen zei het zo:
If you're not failing every now and again, it's a sign you're not doing anything very innovative
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is