Ook Eurostadion moet voldoen aan Vlaamse wetgeving

Door Axel Ronse op 29 maart 2017, over deze onderwerpen: Parking C, Ruimtelijke Ordening
Geen vergunning voor Eurostadion

De kritische benadering van Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) rond het Eurostadion wordt bevestigd door minister Ben Weyts (N-VA), die weigert om twee percelen Vlaamse grond te verkopen aan Brussel. “Dit dossier is strijdig met de Vlaamse voorschriften en biedt geen oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk”, zegt Ronse.

De beslissing van de minister komt voor Axel Ronse niet als een verrassing, die de beslissing ‘De logica zelve’ noemt. “Eerder gaven zowel Ruimte Vlaanderen als het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) reeds een negatief advies over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het Eurostadion. gezien het feit dat dus geen vergunning kan verleend worden, ziet de minister ook geen nut in het verkopen van de gronden. Ik hamer er al langer op dat het dossier strijdig is met de randvoorwaarden uit het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP). Talloze Vlaams ondernemers respecteren de wetgeving wél, een andere beslissing zou een 'kaakslag' voor hen zijn geweest.

Strijdig met de voorschriften en geen oplossing voor de mobiliteit

Met deze beslissing trekt de minister de stekker uit het dossier. Ook de gemeente Grimbergen (Parking C ligt op grondgebied Grimbergen, nvdr.) merkte terecht op dat het project haaks staat op de Vlaamse voorschriften en keurde de bouwaanvraag af. “Niet alleen worden er onvoldoende oplossingen aangereikt voor de mobiliteit, waardoor de aanvraag strijdig is met het milieueffectenrapport. Ik noteer ook dat Grimbergen stelt dat het project ruimschoots de toegestane oppervlakte voor recreatie en kantoren overstijgt”, preciseert Ronse. 

Geen mobiliteitsoplossing

“Meermaals gaf ik in het Parlement aan dat dit dossier strijdig is met randvoorwaarden in het RUP,” zegt Ronse. “Het project voldoet dus niet aan alle aspecten van goede ruimtelijke ordening en biedt geen antwoord op de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en ontsluiting. Dit negatieve advies is heel belangrijk: omdat het bewijst dat niets of niemand boven de Vlaamse voorschriften staat. Ook de Brusselse politieke elite niet met haar megalomane dromen.”

“Indien men wil dat het EK 2020 toch nog in Brussel kan doorgaan, dan moet men dringend voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion kiezen. Op die manier kan ook de meest succesvolle atletiekmeeting ter wereld, de Memorial Ivo Van Damme, blijven bestaan,” besluit Ronse. 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is