N-VA: Vlaanderen terecht zeer ambitieus inzake ruimtegebruik

Door Axel Ronse op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

Vlaams volksvertegenwoordigers Axel Ronse en Wilfried Vandaele (N-VA) zijn erg tevreden over het Vlaamse akkoord over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het akkoord is een essentiële stap in het vrijwaren van de open ruimte, het tegengaan van de ruimtelijke wanorde en verrommeling, en het oplossen van onze mobiliteitsproblemen.

Vlaanderen is ambitieus: vanaf 2040 zal er geen bijkomende ruimte-inname zijn. “Dat is een uitstekende zaak voor Vlaanderen. Onder leiding van Vlaams minister-president Geert Bourgeois bewijst de Vlaamse Regering hiermee andermaal dat ze denkt aan de lange termijn en de toekomstige generaties”. zeggen Vandaele en Ronse, die benadrukken dat de N-VA hard aan de kar getrokken heeft voor een ambitieus akkoord.

Geen enkel ander beleidsdomein heeft meer impact op klimaat dan ruimtelijke ordening. Zo’n beleidsplan is echt nodig als we ook de komende generaties open ruimte en gezonde lucht willen gunnen” specifieert N-VA klimaatspecialist Vandaele.

Voor Axel Ronse is het belangrijk om niet bij plannen te blijven, maar om nu concreet te gaan uitwerken hoe we die afname van bebouwde ruimte zullen realiseren: “Belangrijk is dat we ons niet laten beperken door allerlei vastgeroeste ideeën maar op een radicaal andere manier met onze ruimte omgaan. Met een open blik voor creatieve maatregelen, maar uiteraard met respect voor eigendomsrechten. Verhandelbare bouwrechten, sneller herbenutten van leegstaande ruimte en heel verstandig inplanten van nieuwe ontwikkelingen zijn daarbij cruciaal.  In de commissie ruimtelijke ordening zal ik samen met mijn andere N-VA-collega’s hier ten volle mijn schouders onder zetten.”

Beide parlementsleden kijken nu ook uit naar de manier waarop de regering zal omgaan met de woonuitbreidingsgebieden: veel van die gebieden zijn slecht gelegen en overbodig: de reeds bestaande woongebieden volstaan voor de huidige en toekomstige behoefte. De N-VA’ers willen dat ook hier zonder taboes wordt bekeken hoe extra inname van ruimte kan worden afgeremd.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is