Leren op de werkplek eindelijk ook in Vlaanderen

Door Axel Ronse op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs, Werk
Duaal leren door werken houdt in dat jongeren meer dan nu ervaring kunnen opdoen op de werkvloer.   Niet alleen ervaring opdoen, maar ook effectief lezen op die werkvloer. Op die manier kunnen jongeren die al doende leren een kwalificatie behalen en zijn
In het Vlaams parlement werd het decreet duaal leren en de aanloopfase goedgekeurd. Dit decreet maakt de definitieve uitrol van duaal leren mogelijk en zal vanaf 1 september 2019 in werking treden, voornamelijk in de derde graad van het beroeps- en technisch onderwijs. Eerder al lanceerden minister Muyters en Crevits hun conceptnota leren en werken, werden er ook heel wat proefprojecten opgestart en werden de vele stelsels van leren en werken vereenvoudigd. “Hiermee wordt een enorme stap vooruit gezet voor jongeren die liever leren op de werkvloer, en die schoolmoe dreigen te worden, maar daarom nog niet leermoe zijn”, zeggen N-VA-volksvertegenwoordigers Axel Ronse, Koen Daniëls en Miranda Van Eetvelde.

Duaal leren door werken houdt in dat jongeren meer dan nu ervaring kunnen opdoen op de werkvloer.   Niet alleen ervaring opdoen, maar ook effectief leren op die werkvloer. Op die manier kunnen jongeren die al doende leren een kwalificatie behalen en zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het behalen van kwalificaties zorgt ervoor dat we op een effectieve manier het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid aanpakken.

Het duaal leren door werken situeert zich in de derde graad van BSO en arbeidsmarktgericht TSO, al wordt ook de tweede graad niet uitgesloten. Het is de klassenraad die jongeren op het einde van de tweede graad adviseert om een duaal traject te volgen. Op basis van een sollicitatieprocedure wordt de match gemaakt tussen de leerling en de onderneming op basis waarvan het leertraject wordt uitgetekend en waarbij de praktijk en de leercomponent op elkaar zijn afgestemd.

“Hiermee wordt een enorme stap vooruit gezet voor jongeren die liever leren op de werkvloer. Ze verwerven op deze manier competenties en een diploma die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Daar zijn momenteel genoeg kansen, gezien de vele openstaande vacatures. Dit is de beste manier om onze arbeidskrapte aan te pakken”, legt Axel Ronse uit.

 “Het opleidingssysteem van leren op de werkvloer kampt al jaren met een imagoprobleem. Er heerste een negatieve perceptie zowel bij jongeren, ouders als bij bedrijven, ondanks de hoge tewerkstellingsgraad van afgestudeerde leerlingen die een alternerende opleiding leren en werken hebben gevolgd. We zetten hiermee volop in op jongeren die schoolmoe dreigen te worden, maar daarom niet leermoe zijn en nu een positieve keuze kunnen maken voor duaal leren”, vult Koen Daniëls aan. “Het is voor leerkrachten, leerlingen en werkplaatsen dé manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te versterken.”

“Jongeren vanaf 15 jaar die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp, krijgen een traject op maat aangeboden, de zogenaamde aanloopfase. Dit traject wordt uitgewerkt op maat van elke individuele leerling en is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig”, besluit Miranda Van Eetvelde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is