Lange archeologische opgravingen en bodemsanering leiden niet (meer) tot verval van de bouwvergunning

Door Axel Ronse op 8 december 2015, over deze onderwerpen: Economie, Ruimtelijke Ordening

Op voorstel van Axel Ronse werd vandaag 8/12 in de comm LEE definitief een decreetswijziging goedgekeurd die ervoor zorgt dat een bouwvergunning niet kan vervallen omwille van langdurige archeologische opgravingen of bodemsanering.

Het amendement (ingediend nav het verzameldecreet) voorziet dat de vervaltermijn voor bouw- en verkavelingsvergunningen wordt opgeschort gedurende de periode van de archeologische opgravingen of bodemsaneringswerken.
(met een maximale opschortingstermijn van 1 jaar - archeologie en 3 jaar - bodemsanering).

Zo’n onderzoek kan meerdere jaren duren, met als gevolg dat een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning vervalt nog voor de bouwheer één steen kan leggen. Wie een stedenbouwkundige vergunning ontvangt, moet in principe binnen de twee jaar starten met de werken. Zo niet, vervalt zijn vergunning. Als de archeologische opgravingen of bodemsanering langer duurt, wordt de bouwheer gestraft omdat hij zijn verplichtingen nakomt. Een kafkaiaanse situatie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is