Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en kmo’s

Door Axel Ronse op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie
Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en kmo’s

Het is tijdens de kerstperiode wat onopgemerkt voorbijgegaan maar de hinderpremie wordt voortaan belastingsvrij. Ik heb daar het voorbije jaar op aangedrongen bij Johan Van Overtveldt en Peter Dedecker die het geregeld hebben. Superblij dat we ook dat voor mekaar hebben gekregen!

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de toekenning van de zogenaamde ‘hinderpremie’. Deze vergoeding kan toegekend worden aan zelfstandigen en kmo’s, die hinder ondervinden als gevolg van werken op het openbaar domein.

Via de wet ‘diverse fiscale bepalingen I’ zullen dergelijke gewestelijke vergoedingen, zoals die in Vlaanderen al bestaan, vanaf 2018 fiscaal vrijgesteld worden voor zelfstandigen en vennootschappen. Het betreft zowel compensatievergoedingen die worden toegekend op basis van de bestaande wet van 3 december 2005, als vergoedingen die worden toegekend op basis van nieuwe gewestelijke regelgeving.

De fiscale vrijstelling is van toepassing op compensatievergoedingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018. Zowel premies die ontvangen zijn ter compensatie van de vermindering van de beroepswerkzaamheid als naar aanleiding van de stopzetting ervan genieten deze vrijstelling.

Bijkomend voordeel: Dankzij deze maatregel hoeven gewesten bij het bepalen van de premie geen verrekening meer te doen van de belasting die erop zou rusten. Hierdoor valt er een extra budgettaire kost van de gewesten weg.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: “De hinderpremie wordt fiscaal vrijgesteld, en dit zowel voor zelfstandigen als kmo's. Hiermee willen we de gewestelijke maatregelen, die als doel hebben om ondernemers die hinder ondervinden van openbare werken tegemoet te komen, extra ondersteunen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is