Europa moet Vlaanderen meer vertrouwen geven

Door Axel Ronse op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Economie

Vorige week kondigde de media euforisch aan dat Europees Commissaris Marianne Thyssen maar liefst bijna 400 miljoen euro uit de brand heeft gesleept voor Vlaanderen. Die middelen moeten de Vlaamse Regering helpen om maatregelen te nemen inzake tewerkstelling.

 

Eigenlijk gaat het om de reeds lang aangekondigde vernieuwing van het ESF programma.

Het Europees sociaal fonds wordt namelijk om de 6 jaar vernieuwd. Het budget voor de programmaperiode 2014-2020 bedraagt 394 miljoen euro. Dit is een pak minder (100 miljoen) dan hetgeen werd voorzien in de vorige periode. Axel Ronse: “ik vind de manier van berichtgeving over die 400 miljoen euro dan ook vrij bizar”.

 

In de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement wees Axel Ronse naast de drastische vermindering van budget op 2 belangrijke punten:

 

Het zou goed zijn dat Europa haar regels om met die middelen om te gaan versoepelt. Mochten deze middelen additioneel op het doelgroepenbeleid kunnen worden ingezet dan zouden we heel goede resultaten kunnen boeken op vlak van tewerkstelling voor jongeren, gehandicapten en ouderen. Naast de middelen die reeds voorzien zijn voor korting om mensen uit die groepen tewerk te stellen zou dit jaarlijks neerkomen op een surplus aan bijna 67 miljoen euro per jaar  (400 miljoen /6 jaar). Nu mogen de middelen uitsluitend gebruikt worden om concrete projecten te realiseren hetzij door publieke, hetzij door private spelers, niet om kortingen met het oog op tewerkstelling van bepaalde doelgroepen te realiseren. Laat dit nu net één van de Vlaamse speerpunten zijn waar minister Muyters veel geld voor uitgetrokken heeft. Axel Ronse: “Europa moet Vlaanderen meer vertrouwen geven over hoe ze die doelstellingen wil realiseren.”
Verder wees Axel Ronse erop dat de manier waarop begunstigden van ESF middelen gecontroleerd worden bijzonder bureaucratisch verloopt. “Europa legt veel meer de nadruk op formalistische aspecten dan op het effectieve bereiken van resultaten.” Dat weerhoudt heel veel interessante spelers (zelfstandige ondernemers, onderwijsinstellingen, sociale organisaties..) ervan om ESF projecten op te starten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is