Axel waarschuwt Minister Muyters voor Waalse vertragingsmanoeuvres rond gemeenschapsdienst

Door Axel Ronse op 20 november 2014, over deze onderwerpen: Economie

Tijdens de Plenaire vergadering van 19 november vroeg Bart Somers aan Minister Muyters hoe het stond met de Vlaamse invoering van de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.

Die houdt in dat gedurende 2 halve dagen per week langdurig werklozen worden ingezet op de arbeidsmarkt. Dit is belangrijk als middelen om die mensen blijvend te betrekken en hun voeling te garanderen.

Bovendien staat de maatregel ingeschreven in het federaal regeerakkoord.

 

Axel Ronse wees de minister op het feit dat federaal minister Kris Peeters had aangegeven dat de uitwerking van het federaal kader mogelijk vertraging zou kunnen oplopen omdat men in de Waalse regering een ander standpunt is toegedaan.

“Eens te meer blijkt hieruit dat er in het Zuiden van het land een totaal andere visie is op arbeidsmarktbeleid. Het is belangrijk dat Vlaanderen erop toeziet dat dit luik van het federaal regeerakkoord snel wordt gerealiseerd. In het slechtste geval start de regeling uitsluitend op in Vlaanderen”.  Zei Axel tijdens de plenaire.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is