Parlementair werk

Axel is ‘kopman’ namens de fractie in de commissie Economie waar hij alles rond werk (activering, controle werklozen, educatief verlof, banenpact,..)  opvolgt en zetelt ook in de commissie ruimtelijke ordening waar hij alles opvolgt dat te maken heeft met ruimtelijke planning, vereenvoudiging van procedures en het beleidsplan ruimte Vlaanderen dat ervoor moet zorgen dat de inname van onze open ruimte stopt.
 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je me gerust mailen op axel.ronse [at] n-va.be of bellen op 0484/63.44.96.

 

Parlementaire loopbaan:

Vlaams Volksvertegenwoordiger in de kieskring West-Vlaanderen sedert 25 mei 2014

  • Voorzitter van de Commissie Economie, werk, sociale economie, innovatie en wetenschapsbeleid. (tot september 2016)
  • Lid van de Commissie Economie, werk, sociale econoie, innovatie en wetenschapsbeleid (sinds september 2016)
  • Lid van de Commissie Leefmilieu, Ruimtemlijke Ordening, energie en dierenwelzijn
  • Vast Lid van Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
  • Lid van het dagelijks bestuur EUROMETROPOOL (samenwerkingsverband voor de regio Kortijk- Rijsel- Doornik) (sinds13 maart 2015)
    www.eurometropolis.eu

Lokaal

  • Voorzitter van N-VA KortrijK

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Marino Keulen, Jos Lantmeeters, An Christiaens en Wilfried Vandaele
1384 (2017-2018) nr. 1

Amendement op de in eerste lezing aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 8

Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1149 (2016-2017) nr. 7

Recente vragen

Vraag om uitleg over de vrijstelling van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor hooggeschoolde werkzoekenden in opleiding

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
680 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het aanzienlijk aantal ongelezen e-mails met vacatures van VDAB

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
681 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het actieplan 'Werkbaar Werk' van de sociale partners

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
679 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Grete Remen en Rob Beenders
1318 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2017-2018 en Sociale Economie 2017-2018

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Emmily Talpe, Yasmine Kherbache, Sabine Vermeulen en Imade Annouri
15 (2017-2018) nr. 4-E

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2017-2018 en Sociale Economie 2017-2018

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Emmily Talpe, Yasmine Kherbache, Sabine Vermeulen en Imade Annouri
15 (2017-2018) nr. 4-E
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2