Nieuws over dit onderwerp

Mijn tussenkomst omtrent meertaligheid op school

Kinderen die hier zijn opgegroeid Russisch, Turks of Duits laten spreken in groepswerkjes is te gek voor woorden. CD&V vroeg ons of we het dan normaal vinden dat we tegelijk anderstalige nieuwkomers …

Dag van de leerkracht: Bezoek aan de Pastorij

David De Clercq van Syntra bezocht samen met Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsdeskundige Koen Daniëls en Vlaams volksvertegenwoordiger en gewezen commissievoorzitter Werk Axel Ronse Zorgdorp …

Duaal leren eindelijk mogelijk

Vandaag werd een historisch decreet in de verenigde commissie economie - onderwijs van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Parlementsleden Ronse (N-VA) - voorzitter van de commissie Economie, Daniëls (N …