Nieuws over dit onderwerp

Tijdelijke tewerkstelling in buitenland beperkt tot 12 maanden

Europese werknemers die tijdelijk in het buitenland werken, mogen daar binnenkort maximaal 12 maanden aan de slag gaan. Indien nodig kan deze termijn tot 18 maanden verlengd worden. “Door het …

Vlaams doelgroepenbeleid ondersteunt meer jongere en oudere werknemers

Sinds 1 juli 2016 is het nieuw doelgroepenbeleid van kracht. Dit beleid helpt zo’n 32.000 jongere en 140.000 oudere werknemers op de arbeidsmarkt. “In het nieuwe beleid zijn er drie duidelijke …

Vlaanderen helpt steeds meer langdurig zieken aan werk

Het aantal arbeidsongeschikte personen die in een traject naar werk stappen, gaat in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse opvroeg bij Vlaams minister van Werk …